Olosuhdehallintaa, sisäilmaseurantaa sekä omavalvontaa.

Tarjoamme valmiita olosuhdeseuranta-palveluita, jotka sisältävät:
 • Mittalaitteiden vuokrauksen.

 • Mittalaitteiden asennukset asiakkaamme kohteeseen.

 • Hallintaportaalin asiakkaan käyttöön.

 • Mobiilisovelluksen.

 • PDF-raportin seurannan tuloksista halutulta aikajaksolta. Mittausjakso voi olla päivästä kuukausiin.

Olosuhdeseurannalla

Tiedät reaaliaikaisesti mitä kiinteistössäsi tapahtuu.

Tuomme mittalaitteet asiakkaamme osoittamaan kohteeseen ja pystymme keräämään tietoa ympäri vuorokauden.

Voimme mitata seuraavia pitoisuuksia.

 • Lämpötilaa

 • Kosteuspitoisuutta

 • Hiilidioksidipitoisuutta

 • Tilan paine-eroa ulkoilmaan nähden

 • VOC-pitoisuuksia

 • Rakenne- ja betonikosteuksia.

Omavalvonta

Jokaiselle mittaukselle voidaan asettaa myös raja-arvot ja niiden alittuessa taikka ylittyessä tulee hälytys joko meille taikka suoraan asiakkaalle.

Saatu tieto tallentuu turvallisesti palveluumme ja on seurattavissa helposta käyttöliittymästä ajasta ja paikasta riippumatta. Asiakkaamme saavat hallintaportaalin lisäksi käyttöönsä Android mobiilisovelluksen, jolla voidaan tutkia saatuja tietoja.

Mittalaitteiden asentaminen ei vaadi sähkötöitä ja anturit ovat helposti asennettavissa eri käyttökohteisiin


Sisäilmatutkimukset

Aattelan näytteenottomenetelmä

Huurrevesinäytteen toksisuus testataan ihmissoluilla Tampereen yliopiston solututkimusja testauslaboratorio FICAMissa. Tulos saadaan selville jopa parissa päivässä. Tulokset annetaan ilmanäytteille altistettujen solujen elävyysprosentteina verrattuna kontrollisolujen elävyysprosenttiin.

Menetelmän edut

Näyte voidaan kerätä mihin aikaan vuodesta tahansa Sen avulla puhtaat tilat voidaan erottaa vaurioituneista tiloista Piilevät vauriot voidaan tunnistaa rakenteita rikkomatta Menetelmän avulla nähdään myös, onko korjaus vaikuttanut toivotulla tavalla sisäilman laatuun

Sisäilman toksisuusmittaus kannattaa teettää kahden vuoden välein Kun vauriot todetaan varhaisessa vaiheessa, minimoidaan vahingon laajuus ja korjauskustannukset sekä ehkäistään mahdollisten terveyshaittojen syntyminen Aattelan näytteenottomenetelmällä selvität nopeasti ja
edullisesti asuntosi sisäilman laadun aina kun siihen on
tarvetta, kuten

 • Rakennuksen valmistuttua

 • Rakennuksen 2 ja 10 vuotistarkastuksen yhteydessä

 • Vuokrasopimusta tehtäessä

 • Rakennuksen omistussuhteen vaihtuessa

 • Epäiltäessä sisäilman laatua

 • Oireilujen ilmaantuessa

Teknologiapuisto 1
61800 Kauhajoki

Ilmanvaihdon puhdistukset, mittaukset ja säädöt

Tommi Rajala 050 375 9002
tommi.rajala@suomenlaatuilma.fi

Sisäilman olosuhdeseurannat ja tutkimukset

Kari Hakamaa 040 1769733
kari.hakamaa@tervekoti.fi

Laskutustiedot

Suomen Laatuilma Oy

Verkkolaskutusosoite: 003720973328
Operaattori: ITELLFIHH
Y-tunnus: 2097332-8
laskutus@suomenlaatuilma.fi

Ota yhteyttä lomake
close slider